ul. Grodzka 8/2
76-200 Słupsk
tel. 59 721 00 69
tel. kom. 696 454 920
kancelarianotariusz-slupsk.pl
Godziny otwarcia kancelarii:
pn.-pt. 9.00 - 15.00
Notariusz Słupsk

Zakres usług

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  2. sporządza poświadczenia;
  3. doręcza oświadczenia;
  4. spisuje protokoły;
  5. sporządza protesty weksli i czeków;
  6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Wszelkie informacje, dotyczące czynności notarialnych (w tym o wymaganych dokumentach i kosztach czynności) możecie Państwo uzyskać nieodpłatnie, umawiając spotkanie informacyjne, telefonicznie lub drogą mailową.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Notariusz dokonuje czynności notarialnej, co do zasady, w kancelarii notarialnej, jednak może jej dokonać także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

© Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Chamier-Gliszczyńska. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk